Zet ook je favorieten online! begin hier...
Populaire links Andere gebruikers
 

Brabant Bioraffinage | Biobasedeconomy | Groene Raffinaderij Haps (GRH)


 Partners

Organisaties betrokken bij GRH
Den Ouden Groep
-> Innovaties
Attero
-> Innovaties
Waterschap Aa en Maas
-> Innovaties
ZLTO - MIC
-> Innovaties

 Support

Organisaties die GRH ondersteunen
Agro & Co
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Gemeente Cuijk
InnovatieNetwerk
Koplopersloket
Provincie Noord-Brabant
Streekmanager Peel & Maas
Stuurgroep Landbouw Innovatie Nbr

 Contact tel. 06 51 63 1647

Werkgroep

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

  Wake Up Call video's

Population & Energy
Energy War 1
Energy War 2
Energy War 3
Energy War 4
Energy war 5
Oil Price recent
Oil Price history

 Bedrijven

Maris Projects
MPI
Van Boekel Groep

 Onderzoek

Biorefinery.nl
Bioraffinage consortia voor Nederland
EERE USA
EnergieTransitie Groene Grondstoffen
Phosphorus overview
Phosphorus-recovery
SenterNovem

 Advies bureau's

Ingenia Eindhoven
Ecofys

 Overig

Combustion of waste
Incredible journey of oil
Biogas out of waste

 Google Nieuws

NL Bio-based
NL Bioraffianage
USA Bio-based
USA Biorefinery

 Youtube

Biochar
Energy
Beddingmaster
NuReSys
NuReSys 2

 Biogenerator stoom

Michel Wijnja

 Biogenerator syngas

GEK Gasifier
Victory Gasifier
Woodgas.nl
Spanner-Joos Holz-kraft

 Thermoelectric generator

TEG-power

 Generator Natural Gas

Pro-quest

 Pocketvergister

Algemeen
Op boerderij schaal

 Biobrandstoffen

Overzicht

 Biomassakachels

Houtkachels in Nederland

 Verbranden/vergassen van mest

Eisen verbranden mest Nederland
Het effect van temperatuur
Koppejan verbranden versus alternatieven
Polen
Verbranden van champost
Verwaarden van mest LTO
Verwerken van mest bv verbranden
Zware metalen en fosfaat

 Mest verbranden buitenland

BHSL Ireland leverancier kleinschalige verbranding installaties
Combustion of poultry litter on farm
Elimanure
Elimanure 2
Elimanure 3
Gasification of manure
Leverancier pig manure pellets 90%
Managing manure
Manure combustion
Swebo Horse manure burner
Swebo horse manure burner 2
Turning manure in energy
Van der Geest dairy Wisconsin

 Mestkorrel leveranciers

Culterra Workum
Danis Belgie varkens
Farmers house Terschuur
Fermofeed
Fertikal Belgie
Hubun Bunschoten ook rundvee
Komeco dronten

 GRH

060817 PP Sanders Den Bosch GFT
060817 PP Sanders Den Bosch Gras
061114 PP Sanders Den Bosch
070207 PP Koens Cuijk
080124 Positionpaper GRH
080126 Essay GRH
080307 PP Goossens Eindhoven
101206 PP fase 1 en 2

 Nieuws

030700 Maisstro voor productie bioenergie
060200 Kansen reststromen
080000 Kleinschalige verbranding van biomassa
080304 Oplossing Ruben van Maris
080918 Innovatie Impuls
080927 Energie uit afval
081017 Inzamelen plastic
101216 Fosfaat productie Nederland
110200 Olifantsgras voor warmte
110800 Stoken op oliefantsgras
110809 Theses pyrolyse biomassa

 Nieuws buitenland

070201 Trash to electricity
080731 Biorefinery example
080806 Up-Cycling PET to the Biodegradable PHA
080919 Plastic munching bugs
081000 Biobutanol
081000 Garbage To Gas
081000 Superenzymes
081000 Wet gasification of manure
081010 Carbohydrate Economy
081013 Waste to energy
100218 Goedkope biobrandstof komt eraan

 Bibliotheek

010700 Bermgras
031017 Transitiepad Bioraffinage
031200 Chemicals From Manure
070000 Essent: Waste To Energy
070100 Bioport Nederland
070400 Groenboek energie transitie
070921 Kwaliteitsaspecten Groen Gas
071000 Overheidsvisie
071000 Statusrapport biorefinery
080000 Alles over fosfaat
080100 Biomassa, hot issue
080307 Wat levert het op?
080900 Renewables Databook
081000 Helder Groene Biomassa
120000 Verwerking van digestaat van mestvergisting
130000 Innovatieve technieken en leveranciers voor biogas en groengas
131200 Mono mest vergisting een mooie kans
131200 Mono mest vergisting een mooie kans

 Fosfaat

000900 Fosforkringloop voor Thermphos
050000 Thermphos werkt aan fosfaat recycling
070100 best beschikbare technieken voor mestverwerking
090000 Een koud kunstje
090900 Fosfaat, van te veel naar te kort
100000 Fosfaat en fosfor terugwinnen uit mest
100000 Phosphoros recovery from animal manure
100000 Phosphorus recovery from animal manure
110000 Fosfor uit afvalwater
110000 Kunstmestvervangers uit mest
110200 Fosfaat in balans
110200 Minder fosfor in het varkensvoer
110200 Noodzaak om te recyclen
110200 urgenties en opties
110400 Mogelijkheden fosfaatgebruik
110500 Hergebruik van assen uit biomassa
110500 Wet en regelgeving
110600 Terugwinnen van fosfaat in de voedselketen
110622 Fosfaat terugwinning waterstromen
110800 Achtergrond rapport integrale visie duurzame mestverwaarding
111000 Keten akkoord fosfaatkringloop
111200 Manure combustion
120000 Current world fertiliser trents
120000 Price forcast
121000 Regelgeving fosfaat kringloop
121100 Herziening regelgeving
130000 Commodity forcast
130000 Commodity forecast 2
130200 Recycling phosphorus by fast pyrolysis
130600 Koersvast richting 2020
130800 Terugwinning van fosfaat
131100 Fosfaat en Europees beleid
131100 Kemira positionpaper
131200 BioNPK
131200 Options for closing the P cycle in agriculture
131200 Options for closing the phosphores cycle in agriculture
140100 Geopolitiek en grondstoffen
981100 Phosphate recovery from animal manure

 Fosfaat in het nieuws

080313 Rioolslib lucratieve bron kunstmest
110300 Voortgang ketenakkoord fosfaatkringloop
121100 Verbranden paardemest
121121 Voedsel productie in gevaar
130300 Mestverwerking komt op stoom
130300 Nutriƫnten Plarform
130308 Rioolslib lucratieve bron van kunstmest
130521 Fosfaat voorraad groter dan verwacht
130522 Verlaging fosfaatuitscheiding veestapel
131200 Fosfaatwaarschuwing melkveehouderij
140114 Strijd om landbouwgrondstoffen
140220 New EU rules for burning poultry manure
140300 Secundaire fosfaat wil de markt op

 Fosfaat websites

BK Energy Swebo dealer
Bureau mestafzet
Drogen van mest
Fobrophos PK meststof uit kippen mest
Fosfaatrecycling
Grondmij Pearl
Mestverwerken WUR
Mestverwerkingsloket
NuReSys
NuReSys Phosphorus recovery ASH DEC
Outotec Finland
Phosphorus Platform Europa
Pyroneer gasifier
Recophos Germany
Renovia Belgie
Slibverbranding
Sluiten fosfaatkringloop Rijks beleid
SNB Slibverbranding Noord Brabant
Verbranden van mest
Wikipediawat is dit...?

voorwaarden/privacybeleid


bijwerken/prive
inhoud: